Menu

T.: +420 777 977 739

E: info@turbo-olomouc.cz

fb.png, 3,0kB

Montážní návod


Před instalací turbodmychadla vyhledejte příčinu poškození, aby po montáži nového dílu nedošlo znovu k jeho poškození.
 
1. Systém přívodu vzduchu musí být čistý, vyměňte vzduchový filtr a zkontrolujte přívod vzduchu, všechna cizí tělesa mohou poškodit lopatky turbodmychadla.

 
2. Zkontrolujte mazací systém motoru (těsnost a průchodnost), turbodmychadla musí mít konstantní a pravidelný přívod oleje. Podívejte se na všechna těsnění systému mazání. Stejně jako vzduchový systém - olejový systém musí být také čistý.

 
3. Při výměně turbodmychadla vždy vyměňte olej s filtrem oleje. Používejte pouze doporučené výrobce olejů a filtrů.
 
  
4. Během instalace věnujte zvláštní pozornost těsnění pod výfukovými svody, aby splňovalo všechny požadavky na vysokou teplotní odolnost. Utáhněte šrouby momentovým klíčem na požadovaný krouticí moment, ke kterému mají být utaženy. Zkontrolujte čistotu výfukových svodů. Nikdy nepoužívejte žádné těsnící tmely!
  
  
5. Před připojením mazacího systému k rotoru turbodmychadla jej naplňte čistým motorovým olejem a přitom pomocí prstu několikrát lehce zatočte rotorem tak, aby při prvním startu nedošlo k protočení hřídele na sucho. Připojte přívod a odtok mazání turbodmychadla.
  
 
6. Před spuštěním motoru nejprve odpojte systém zapalování nebo vstřikování, tak aby nedošlo k jeho rozběhnutí. Startováním se motor protočí, a tím se celý systém dostatečně promaže. Zapojte zapalování, nastartujte motor a nechte jej běžet 10 minut na volnoběh. Přitom zkontrolujte, zda je celý systém těsný.